Розгортання без доступу до Інтернету

Сервер Hideez Enterprise без доступу до Інтернету

У цьому посібнику описано, як встановити сервер HES на комп’ютері, який не має доступу до Інтернету. Приклад взято для RedHat 7.9, в якому MySQL 8 і nginx відсутні в офіційних репозиторіях.

У тестовому середовищі ми маємо «свіжий» сервер із SELinux і вимкненим фаєрволом

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
reboot

Увімкніть локальний репозиторій

Для інсталяційних пакетів додатків. Якщо у вас немає локального сховища, вам потрібно підключити, наприклад, сховище з офіційним DVD-диском у "/media/iso/"

cp /media/iso/media.repo /etc/yum.repos.d/rhel7dvd.repo
chmod 644 /etc/yum.repos.d/rhel7dvd.repo

Потім відредагуйте файл /etc/yum.repos.d/rhel7dvd.repo

vi /etc/yum.repos.d/rhel7dvd.repo

і приведіть цей файл до такого вмісту:

[InstallMedia]
name=Red Hat Enterprise Linux 7.9
mediaid=1600369739.509793
metadata_expire=-1
gpgcheck=1
cost=500
enabled=1
baseurl=file:///media/iso/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

Ось тут "/media/iso/" це ваш DVD

нарешті, підключіть репозиторій:

yum clean all
yum repolist enabled

Видаліть mariadb-libs

yum remove mariadb-libs -y

Встановіть додаткові пакети зі сховища за замовчуванням (із CD-ROM у вашого випадку)

yum install perl net-tools libicu cyrus-sasl -y

Завантажте файли

Нам потрібно буде встановити такі програми: HES, MySQL, nginx

Останні версії цих програм завжди можна знайти за посиланнями:

Звичайно, ви завжди можете завантажити мануально з оригінальних сайтів і завантажити, або:

Варінт 1:

Ми зберегли потрібні файли rpm на нашому сайті, за наступними посиланнями https://update.hideez.com/hes/AdditionalLibraries/rpm/ and hes in https://update.hideez.com/hes

Варінт 2: Для автоматичного завантаження ми підготували невеликий скрипт, який завантажує останні версії пакетів на момент написання нашої інструкції:

 • Або для комп'ютерів Windows

#!/bin/bash
# HES
curl -O https://update.hideez.com/hes/linux_x64_latest.tar.gz
# MySQL
curl -O https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-community-server-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm
curl -O https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-community-client-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm
curl -O https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-community-client-plugins-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm
curl -O https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-community-libs-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm
curl -O https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/mysql-community-common-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm
# nginx
curl -O http://nginx.org/packages/rhel/7/x86_64/RPMS/nginx-1.20.2-1.el7.ngx.x86_64.rpm

Ви можете зберегти його на комп’ютері з доступом до Інтернету під назвою «download.sh», а потім запустити:

bash download.sh
 • Або на комп'ютері Windows:

# HES
$Name="linux_x64_latest.tar.gz"
Invoke-WebRequest https://update.hideez.com/hes/$Name -OutFile $Name

# MySQL
$Name="mysql-community-server-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm"
Invoke-WebRequest https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/$Name -OutFile $Name
$Name="mysql-community-client-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm"
Invoke-WebRequest https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/$Name -OutFile $Name
$Name="mysql-community-client-plugins-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm"
Invoke-WebRequest https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/$Name -OutFile $Name
$Name="mysql-community-libs-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm"
Invoke-WebRequest https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/$Name -OutFile $Name
$Name="mysql-community-common-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm"
Invoke-WebRequest https://cdn.mysql.com//Downloads/MySQL-8.0/$Name -OutFile $Name

# nginx
$Name="nginx-1.20.2-1.el7.ngx.x86_64.rpm"
Invoke-WebRequest http://nginx.org/packages/rhel/7/x86_64/RPMS/$Name -OutFile $Name

Збережіть його на комп’ютері з доступом до Інтернету під назвою «download.ps1», а потім запустіть у PowerShell:

.\download.ps1

Неважливо, як ви завантажуєте файли, але врешті-решт на вашому комп’ютері повинні бути такі файли:

 • linux_x64_latest.tar.gz

 • mysql-community-client-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm

 • mysql-community-client-plugins-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm

 • mysql-community-common-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm

 • mysql-community-libs-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm

 • mysql-community-server-8.0.27-1.el7.x86_64.rpm

 • nginx-1.20.2-1.el7.ngx.x86_64.rpm

Transfer these files to the computer on which you want to install HES and run the following commands

 • встановлення MySQL і nginx:

rpm -ivh *.rpm
systemctl enable mysqld nginx
systemctl start mysqld nginx
 • встановлення HES:

tar -xvf linux_x64_latest.tar.gz
mv HES /opt/

Потім дотримуйтеся наших інструкцій, опублікованих тут, враховуючи, що MySQL, nginx і HES уже встановлено. Все, що вам потрібно зробити, це налаштувати їх.

Облікові дані для доступу до нового сервера за замовчуванням: login - admin@server password - admin