Microsoft SQL Server на Windows

1. Завантаження Microsoft SQL Server 2019 Express

2. Встановлення Microsoft SQL Server 2019 Express

 • Ви можете обрати тип Basic installation під час установки.

 • Також для керування базами даних нам потрібна SQL Server Management Studio (SSMS). Ви можете завантажити його тут.

 • Також, як альтернативу Server Management Studio, Ви можете використовувати sqlcmd. Утиліта sqlcmd дозволяє вводити оператори Transact-SQL, системні процедури та файли сценаріїв у командному рядку.

3. Дозвіл TCP/IP підключень

HES використовує TCP/IP для підключення до бази даних SQL Server, але SQL Server Express не вмикає підтримку TCP за замовчуванням. Щоб увімкнути TCP/IP:

3.1. У диспетчері конфігурації SQL Server розгорніть елемент SQL Server Network Configuration -> Protocols for SQLEXPRESS.

3.2. Клацніть правою кнопкою миші TCP/IP справа, а потім виберіть Properties.

3.3. На вкладці General, змініть Enabled на Yes.

3.4. На вкладці IP Addresses, в елементі IPAll, очистіть TCP Dynamic Ports.

3.5. У TCP Port, введіть прослуховування порта 1433. Цей порт має використовуватися в рядку підключення HES.

3.6. Натисніть OK.

3.7. Перезапустіть службу Microsoft SQL Server Express за допомогою стандартної панелі керування службою або інструментів SQL Express.

4. Змініть режим автентифікації

4.1. Запустіть SQL Server Management Studio та підключіться до сервера.

4.2. У Object Explorer, клацніть правою кнопкою миші екземпляр SQL Express і виберіть Properties.

4.3. Оберіть зліва розділ Security.

4.5. Змініть Server Authentication на SQL Server and Windows Authentication mode.

4.6. Перезапустіть сервіс Microsoft SQL Server Express використовуючи стандартну контрольну панель або інструменти SQL Express.

5. Створення користувача та бази даних SQL Server

Створіть користувача в Server Management Studio:

5.1. Запустіть SQL Server Management Studio та підключіться до сервера.

5.2. У Object Explorer перейдіть до Security -> Logins, натисніть правою кнопкою миші елемент Logins та оберіть New Login.

5.3. У вікні "login new":

 • Введіть ім'я користувача: hesuser.

 • Змініть Windows authentication на SQL Server аuthentication.

 • Введіть пароль користувача.

 • Відключіть Enforce password expiration.

 • Натисніть OK.

Створіть базу даних у Server Management Studio:

5.4. У Object Explorer перейдіть до Databases, натисніть правою кнопкою миші Databases, далі оберіть New Database.

 • Введіть ім'я бази даних: hesdb

 • оберіть власника (користувач з попереднього кроку).

 • Натисніть OK.

Альтернативним способом створення бази даних і користувача є використання утиліти sqlcmd.

5.1. Запустіть SQLCMD, введіть "sqlcmd" у пошуку Windows.

Наступні рядки створюють базу даних hesdb, користувача hesuser з паролем <user_password>. Змініть <user_password> на ваш справжній пароль:

> CREATE LOGIN [hesuser] WITH PASSWORD = 'user_password';
> GO
> CREATE DATABASE hesdb;
> GO
> USE hesdb; 
> GO
> CREATE USER [hesuser] from login [hesuser];
> GO
> GRANT CONTROL ON DATABASE::hesdb TO [hesuser];
> GO