Microsoft SQL Server на Linux

1. Встановлення

Деталізована установка Microsoft SQL Server описана тут. Ми просто повторюємо кроки офіційної документації.

Centos 7:

# Імпортуйте ключі GPG загальнодоступного сховища
$ sudo curl -o /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2019.repo
$ sudo yum install -y mssql-server

# Завантажте файл конфігурації сховища Microsoft Red Hat.
$ sudo curl -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo

# Налаштуйте mssql за допомогою Express (безкоштовного) параметра номер 3
$ sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

$ sudo yum install -y mssql-tools unixODBC-devel

Ubuntu 18.04 :

# Імпортуйте ключі GPG загальнодоступного сховища 
$ wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/mssql-server-2019.list)"
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y mssql-server

# Налаштуйте mssql за допомогою Express (безкоштовного) параметра номер 3
$ sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
$ curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install mssql-tools unixodbc-dev -y  

Ubuntu 20.04:

# Імпортуйте ключі GPG загальнодоступного сховища 
$ wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)"
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y mssql-server

# Налаштуйте mssql за допомогою Express (безкоштовного) параметра номер 3
$ sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
$ curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/prod.list |  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install mssql-tools unixodbc-dev -y  

Щоб зробити sqlcmd/bcp доступним із оболонки bash для інтерактивних сеансів/сеансів без входу, змініть PATH у файлі ~/.bashrc за допомогою такої команди:

$ echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

Ubuntu 22.04:

На жаль, наразі корпорація Майкрософт офіційно не підтримує цю ОС.
Ми відстежуємо підтримувані платформи за адресою https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-setup?view=sql-server-ver15#supportedplatforms

2. Створення користувача та бази даних SQL Server

2.1. Запустіть sqlcmd та введіть ваш пароль root (замініть <YourSAPassword> на ваш справжній пароль)

sqlcmd -S localhost -U SA -P '<YourSAPassword>'

2.2. Наступні строки створюють БД hesdb, користувача з іменем hesuser та паролем <user_password>. Замініть <user_password> на сильний пароль, інакше Ви отримаєте помилку валідації пароля.

> CREATE LOGIN [hesuser] WITH PASSWORD = '<user_password>';
> GO
> CREATE DATABASE hesdb;
> GO
> USE hesdb; 
> GO
> CREATE USER [hesuser] from login [hesuser];
> GO
> GRANT CONTROL ON DATABASE::hesdb  TO [hesuser];
> GO

Щоб вийти з консолі Transact-SQL натисніть Ctrl+C.