Управління співробітниками за допомогою Active Directory

Hideez Enterprise Server – Управління співробітниками через AD

Ми припускаємо, що буде використовуватися або ручний спосіб управління співробітниками (ручне додавання в HES і подальше управління аж до видалення), або інтеграція з Windows AD, коли список співробітників буде синхронізовано з певною групою в AD.

На даний момент реалізовано 2 сценарії роботи сервера HES і Active Directory:

Відповідність полів HES і Active Directory:

HES

Active Directory

Ім'я

Given name

Прізвище

Surname

Електронна пошта

E-mail address

Посада

Job Title

Відділення

Department

Компанія

Company